Włoski dla firm

Będzie nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na informacyjne spotkanie, na którym ustalimy szczegóły naszej współpracy

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO GENERALNEGO I SPECJALISTYCZNEGO
Obecność włoskich firm na rynku polskim wymaga od wszystkich umiejętności komunikacji.
Język włoski w Warszawie jest nie tylko przyjemność. Język włoski dla sekretarek, dla księgowych, włoski prawny i ekonomiczny lub po prostu w podróży służbowej oraz do podstawowej komunikacji.

Dzięki naszym specjalistom jesteśmy w stanie oferować Państwu bardzo profesjonalne kursy specjalistycznego języka włoskiego. Celem naszych kursów jest umożliwiać, aby Personel był w stanie niezależnie wykonać zakres działania.

Szczególnie:

  • przedstawienie firmy
  • Codzienne kontakty z klientami
  • Przedstawienie oferty dla klientów
  • Realizacja opracowań
  • sprzedaż
  • powitanie klientów
  • organizacja podróży służbowych
  • negocjacje

każdy kurs języka włoskiego zakłada 5 głównych etapów:

1. badanie potrzeb
podczas tego etapu, ustalamy cel kursu na podstawie potrzeb firmy oraz czas potrzebny do jego uzyskania

2. Wybranie rodzaju kursu
ITALIANO VERO organizuje kursy językowe indywidualne i jak grupowe. Częstotliwość oraz miejsce odbywania się lekcji ustalone będą zgodnie z Państwa życzeniem

3. Personalizacja programu kursu
Każdy program będzie opracowany dla Państwa “na miarę”. Pracujemy z wykorzystaniem najlepszych podręczników do nauki języka włoskiego dla obcokrajowców i interaktywnych systemów audio- wizualnych. Wszystko w cenie kursu!

4. Sprawdzanie postępów podczas trwania kursu

5. Rezultaty

Dzięki naszym metodom będą Państwo mogli osiągnąć zamierzony cel! nasza szkoła języka włoskiego gwarantuje jakość i skuteczność. Najlepsze miejsce na język włoski w Warszawie!
Postępy w nauce języka są pewne.
Po ukończeniu kursu otrzymają Państwo od nas certyfikat dokumentujący osiągnięty przez słuchacza poziom nauki języka włoskiego.

REKRUTACJA PERSONELU
Pracując ze specjalistami w dziedzinie HR oraz psychologami pracy, będziemy się zajmować jednym z najważniejszych aspektów firm: rekrutacją.
Oferta ta przewiduje następujące etapy:
Sprawdzanie braków oraz definiowanie idealnej liczby pracowników w rolach
 definiowanie job description
definiowanie job profile
wybór najbardziej odpowiednych kanałów ogłoszeń rekrutacyjnych (gazeta, portal internetowy itd.)
definiowanie sposóbu procesu rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne indywidualne lub grupowe, assessment itd.)
ocena i wybór odpowiednich kandydatur
zaproszenie kandydatów
 
TARGI, KONGRESY I SEMINARIUM
Współpracujemy z osobami dwujęzycznymi, które będą się zajmowały wszystkimi sprawami podczas targów lub kongresów i spotkań biznesowych, również w weekendy.

SZUKANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Polski rynek staje się coraz bardziej aktrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, szczególnie Włochów, którzy aby rozwijać swoje firme przeprowadzają siedziby do Polski. Z punktu widzenia geograficznego, Polska będzie mostem między wschodem i zachodem, a trend taki będzie się nasilał w następnych latach.
Poszukujemy na rynku odpowiednich dla Państwa partnerów i prowadzimy cały proces współpracy, od skontaktowania się firm, do podpisania między stronami umowy współpracy.