kursy z włoskiego CELI i CILS

Kurs włoskiego przygotowujący do egzaminu z włoskiego CELI i CILS

Osobom pragnącym przystąpić do egzaminów CILS lub CELI w celu zdobycia certyfikatu poświadczającego znajomość języka włoskiego, ITALIANO VERO oferuje wysokiej jakości kursy przygotowujące.

Certyfikaty CELI i CILS – zdaj egzamin z języka włoskiego

Nauka języka włoskiego to nie tylko świetny sposób na ciekawe spędzanie wolnego czasu i  dobra zabawa. To przede wszystkim najprostsza i najszybsza droga podnoszenia swoich kwalifikacji.

coraz więcej włoskich firm wymaga od swoich kandydatów certyfikowana znajomość włoskiego. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie oraz Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii.

Dwa rodzaje certyfikatów 

Wyróżniamy dwa certyfikaty z języka włoskiego uznawane na poziomie międzynarodowym – CILS i CELI, które można zdobyć po zdaniu odpowiedniego egzaminu potwierdzającego znajomość języka. Egzamin CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) przeprowadzany jest przez Uniwersytet w Perugii, a CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) w Sienie. Obie te placówki są akredytowane do przeprowadzania testów znajomości j. włoskiego oraz certyfikowania tejże zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Europy trójdzielnym systemem oceniania biegłości językowej:

Początkujący

  • A1 – Livello base
  • A2 – Livello elementare

Średniozaawansowany

  • B1 – Livello intermedio
  • B2 – Livello intermedio superiore

Zaawansowany

  • C1 – Livello avanzato
  • C2 – Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse
egzamin z włoskiego celi warszawa

UNIWERSYTET Z PERUGII

Egzaminy CELI i CILS – czym się różnią?

W przypadku CELI każdemu z wyżej wymienionych poziomów odpowiada właściwy poziom egzaminu, które oznaczone są cyframi od 1 do 6. Tak więc certyfikat zaliczenia egzaminu CELI 3 poświadcza znajomość języka na poziomie B1. Nieco inne nazewnictwo obowiązuje w przypadku CILS: pierwsze dwa poziomy to odpowiednio CILS A1 i CILS A2. Kolejne poziomy to cyfry od 1 do 4, a zatem zdanie egzaminu CILS 3 poświadcza znajomość języka na poziomie C1 itd.

CECHY NASZYCH KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH
Nauczyciele: kurs prowadzony przez wykwalifikowanego doświadczonego lektora Włocha
Terminy zapisów: zapisy są prowadzone w ciągu całego roku.
Liczba uczniów w grupie:  Max do 6 osób w grupie.
Czas trwania godziny lekcyjnej: 45 minut
Czas trwania lekcji: 60 lub 90 minut

CENNIK 2018 r.
Rodzaj kursu Trwanie kursu
(godzina lekcyjna:45 minut)
Liczba zajęć
(1 raz lub 2 razy w tygodniu)
Cena
Indywidualny 20 godzin lekcyjnych  15 x 60 minut 1.890 zł.
10 x 90 minut
w grupie 2-3 osób 26 godzin lekcyjnych  13 x 90 minut  1.465 zł. 
w grupie 6-8 osób 40 godzin lekcyjnych  20 x 90 minut 1.365 zł.